JAK PRZEZWYCIĘŻYĆ NIEDOBÓR KIEROWCÓW ZAWODOWYCH?
METODY WSPARCIA SZKOLEŃ GRUP WYKLUCZONYCH NA RYNKU PRACY (NEET, 50+, imigranci) OPARTE                    O NARZĘDZIA ICT

13 grudnia 2018 | JAWORZNO

Konferencja będzie prowadzona w językach polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne zapewnione przez organizatorów)

Profesja kierowcy zawodowego znajduje się w pierwszej dziesiątce zawodów, wśród których pracodawcy mają największy
problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie, zawód ten charakteryzuje się ustawicznym wzrostem
wymagań, wynikającym ze zmian prawa, rozwoju technologii i ewolucji roli w ekosystemie transportowym. Sytuacja ta stanowi
wyzwanie dla branży transportowej borykającej się z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych wśród dostępnej na rynku siły
roboczej i negatywnym obrazem profesji.

 

Deficyt kierowców zawodowych jest odczuwalny w całej Unii Europejskiej. Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych lat znacząco wpłynie to na funkcjonowanie branży transportowej. Jednocześnie na rynku pracy UE istnieją grupy społeczne (osoby długotrwale bezrobotne poniżej 30go roku życia, osoby 50+ starające się o powrót na rynek pracy i imigranci z terenów objętych konfliktami), które są z niego praktycznie wykluczone. Projekt ICT-INEX aktywnie wspiera rozwiązanie tego ważnego społecznie problemu poprzez opracowanie metod szkolenia na kierowców zawodowych nakierowanych na indywidualne potrzeby przedstawicieli każdej z tych grup. Naszym celem jest zwiększenie dostępności i efektywności szkoleń osób chcących zostać kierowcami zawodowymi, dzięki wskazaniu możliwości nowoczesnych narzędzi multimedialnych ICT i uwzględnieniu indywidualnych potrzeb wymienionych grup społecznych.

 

W trakcie tej interdyscyplinarnej konferencji chcemy nie tylko przedstawić wyniki dotychczasowych prac projektu ICT-INEX, ale także stworzyć platformę dialogu pomiędzy podmiotami tworzącymi narzędzia szkoleniowe, jednostkami publicznymi, firmami transportowymi, stowarzyszeniami branżowymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi tematyką projektu. Wydarzenie zostanie podzielone na trzy odrębne sesje. W ich trakcie zaprezentowane zostanie pełne spektrum zagadnień obejmujących poszukiwanie rozwiązania problemu braku kierowców zawodowych. Konferencja zacznie się wskazania przyczyn stojących za tym stanem rzeczy, a następnie przejdzie do zaprezentowania doświadczeń przedstawicieli branży oraz wskazania możliwych rozwiązań. Obecność szerokiej grupie ekspertów umożliwi zebranie informacji, które przyczynią się do tego, aby końcowe rezultaty projektu były zgodne z faktycznymi potrzebami poszczególnych interesariuszy. Konsorcjum projektu ICT-INEX zależy na tym, aby dzięki nawiązanej w trakcie konferencji współpracy z przedstawicielami branży transportowej, możliwe stało się realne uwzględnienie ich potrzeb, a następnie jak najszersze podzielenie się wynikami przedsięwzięcia.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jeśli są zainteresowani Państwo udział w konferencji, prosimy o przesłanie informacji o chęci uczestnictwa na adres email paula.razin@its.waw.pl.

Kliknij ikonę, by pobrać zaproszenie do udziału w konferencji